PROJECTES DE CENTRE

En el nostre centre tenim diferents projectes que revisem, actualitzem i duem a terme cada curs escolar. Aquests plans són:

PLA DE SALUT

PLA MEDIAMBIENTAL

RECICLATGE

PLA DE CONVIVÈNCIA

PROJECTE PLURILINGÜE

ALTES CAPACITATS I ENRIQUIMENT CURRICULAR

PROJECTE DELS ESCAS

PROGRAMA DE NATACIÓ.

PROGRAMA MOTOR

PROGRAMA DE REFLEXES.