miércoles, 6 de noviembre de 2013

NOU PROJECTE ,SUPORT ADDICIONAL

Us presentem una altre nou projecte que l'escola porta a terme aquest any, es tracta d'un programa de reforç a les primeres hores del matí que no són lectives dos dies a la setmana.
El projecte es porta a terme per cinc professors voluntaris que fan classes de suport en hores no lectives.
Primerament els professors s'han reunit amb els tutors per concretar quins alumnes tenen alguna dificultat i després s'han configurat els grups S'acorda que els grups estaran continuament en revisió i coordinació amb els tutors , així al llarg del curs es podran modificar amb nous alumnes i amb baixa d'altres.
 Després s'ha realitzat una entrevista individual amb els pares per autoritzar al seu fill o filla a dur a terme aquesta activitat, explicant com serà el desenvolupament del suport.
Podem dir que els pares han repost satisfactòriament.
Els grups que es portaran a terme són: suport de matemàtiques, suport d'habilitats bàsiques i suport de lecto-escriptura.
Esperem amb molta il·lusió el funcionament d'aquest suport nou i com no, que sigue molt satisfactori per al nostre alumnat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario